jjf_8332_00062_website.jpg

Talking Talks

Sprekende gesprekken

Met Talking Talks willen Daphne Rieken en Lisa-Maria van Klaveren in gesprek met het publiek over wat dans in hen teweegbrengt (>>>). Deze sprekende gesprekken zijn een ruimte voor reflectie waarin je tijd neemt voor het waarnemen en het uitwisselen van ervaringen. Wat heb je gezien, wat heeft je bewogen of geraakt, wat zag, bewoog en raakte de ander?

Het gaat niet om rake beschrijvingen of heldere definities, maar om het gezamenlijke onderzoek van het publiek naar mogelijke betekenissen. Talking Talks geeft de voorstelling tijd om te landen. Door op een open manier met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er een caleidoscoop van betekenissen.

Om de wisselwerking tussen voorstelling en publiek tot stand te brengen, gebruiken zij de Visual Thinking Strategy (>>>), in de minst strikte definitie. Bij de VTS-methode staat het gesprek centraal, terwijl je heel dicht bij het werk blijft dat je bespreekt. In het gesprek zoeken zij naar een balans tussen de waarneming van het lichaam, de associatieve waarneming en taal.

 

Talking Talks als nagesprek bij de voorstelling

De sprekende gesprekken gaan uit van de voorstelling Have I Been Here Before van Marie Goeminne. Alle publiek met een kaartje voor de voorstelling is welkom om hieraan deel te nemen.

 

Concept 

Talking Talks is bedoeld als ruimte voor reflectie waarin je tijd neemt voor het waarnemen en het uitwisselen van ervaringen. We proberen het oordeel / de betekenisgeving nog even uit te stellen door eerst te beschrijven wat je ervaren hebt en te horen wat anderen gezien hebben. Omdat we denken dat je dan tot rijkere inzichten komt. De rol van het lichaam is heel belangrijk in het waarnemen. En misschien nog wel in het bijzonder bij het kijken naar dans. Daarom willen we kijken hoe we dit in de nagesprekken op een min of meer subtiele manier tot uitgangspunt kunnen maken. In een ander project hebben we gebruik gemaakt van wetenschappelijke vragenlijsten – waarin mensen poppetjes in konden kleuren om te beschrijven hoe (waar in hun lijf) ze kunst ervaren. Dit werkte verrassend goed. Misschien dat we hier nog iets mee kunnen doen. Het lijkt ons dan heel interessant om de dansers en de choreograaf om hetzelfde te vragen. Dit samen kan een wellicht een mooi verhaal over de voorstelling vertellen.

 

Domein voor kunstkritiek

“ Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek. (..) Laten we beginnen met de kritiek de ruimte te noemen waar dat publieke gesprek gevoerd kan worden. “

Het Domein zet zich in voor de kritiek van de toekomst, en het eerste dat ze hierover in haar manifest zegt, is dat het om het publieke gesprek gaat. De kritiek is een manier van denken, een houding, die je ook kan uitdrukken in voor- en nagesprekken, in debatten of kunstenaarsgesprekken. Maar vooral is het dus een ruimte waar je met elkaar in gesprek kan gaan – over de betekenis van het werk, over de maatschappelijke context waarin het zich onvermijdelijk bevindt en over persoonlijke drijfveren en conflicten.

Lees meer >>>

 

Daphne Rieken (NL 1984) studeerde Journalistiek en Kunstgeschiedenis en is mede oprichter van TAR (Text Art Research). Ze is projectleider van het domein voor Kunstkritiek.

agenda

 

overzicht research