Red Dansmakers Amsterdam

Oproep - teken deze petitie voor het behoud van een plek voor ontwikkeling van de dans in Amsterdam voor woensdag 12 oktober!

 

Amsterdam dreigt haar productiehuis voor de dans te verliezen. Dit als gevolg van het minimaliseren van de meerjarige financiering van Dansmakers Amsterdam door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Steun deze petitie en voorkom dat de Amsterdamse, Nederlandse en internationale danssector hier nog jarenlang de negatieve gevolgen van ondervindt. Lees wat we met deze petitie willen bereiken.
Teken de petitie >>>

 

 

 

 

Beste collega, partner, trouwe bezoeker en vriend van Dansmakers Amsterdam,

 

Wij willen graag onze verontrusting met u delen. Amsterdam dreigt haar productiehuis voor de dans te verliezen en wij maken ons daar hartgrondig zorgen om. Er dreigt een vorm van kapitaalvernietiging waar niet alleen de jonge, talentvolle en ambitieuze dansmakers al spoedig de effecten van zullen merken, maar waar de Amsterdamse en daarbij ook de Nederlandse en internationale danssector nog jarenlang de negatieve gevolgen van gaat ondervinden. Wij vragen u om met ons gezamenlijk het draagvlak voor een mooi, innovatief en divers dansaanbod uit te dragen.(petitie >>>)


Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de structurele financiering van Dansmakers Amsterdam voor de periode 2017-2020 tot een ontoereikende bijdrage beperkt. Dat betekent dat het voortbestaan van het Amsterdamse productiehuis voor de dans niet kan worden gegarandeerd.Dansmakers Amsterdam richt zich op de ontwikkeling van de nieuwe generatie hedendaagse choreografen en biedt hen een lokaal en (inter)nationaal netwerk. Danshuizen en theaters in Nederland en wereldwijd, brengen werk van choreografen die hun carrière bij Dansmakers Amsterdam zijn begonnen. Dansmakers Amsterdam is daarmee niet alleen productiehuis, maar ook kenniscentrum en platform waar het discours over hedendaagse dans de Amsterdamse grenzen overstijgt.

 

  • Wij maken ons zorgen om een generatie dansmakers, die straks minder faciliteiten en expertise tot zijn beschikking heeft.
  • Wij maken ons zorgen om de kwaliteit en diversiteit van hun werk, omdat een vermindering van ontwikkeltijd, begeleiding, onderzoek-, creatie- en presentatieruimte onherroepelijk leidt tot vertraging en vervlakking van signatuur- en publieksopbouw. 
  • Wij maken ons zorgen dat een minimale beschikbaarheid van dans presentatieruimtes, een effect zal hebben op de manier waarop kunstenaars zich met hun publiek verbinden, essentieel voor kunstenaars om hun concept te ontwikkelen en communiceren.
  • Wij maken ons zorgen om de innovatie van de dans, omdat met minder rust en middelen ook minder artistiek risico kan worden genomen.
  • Wij maken ons zorgen om de hedendaagse dans in Nederland, omdat een essentiële schakel tussen opleidingen en podia, festivals en gezelschappen dreigt te verdwijnen. 
  • Wij maken ons zorgen om de internationalisering van de dans, omdat makers de bestaande sterke netwerken die door jarenlange investering zijn opgebouwd, niet meer kunnen toepassen en zelf het wiel moeten uitvinden.
  • Wij zijn bezorgd dat alles waar wij hard aan hebben gewerkt, in hebben geïnvesteerd en hebben opgebouwd ter ondersteuning van onze toekomstige generatie danstalent, zal worden weggevaagd.

 

Kortom: wij maken ons zorgen om de bestaanswaarde van de hedendaagse dans in zijn algemeenheid, nu essentiële voorzieningen dreigen te worden weggesneden.Wij delen graag onze verontrusting met u, omdat wij vanuit onze functies bij Dansmakers Amsterdam de naderende kapitaalvernietiging willen tegengaan. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig. Een krachtig gezamenlijk geluid roept hopelijk het besef op bij de gemeente Amsterdam en het AFK, dat de danssector een ontwikkel- en productiehuis nodig heeft. Door deze petitie te steunen, steunt u het voortbestaan van Dansmakers Amsterdam en redt u mogelijk de dans van een decennium lang zwaar weer. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert. Uw steunbetuiging toont aan dat het weerloze meer dan waardevol is. 

 

 

Met alle  vertrouwen in uw stem,

 

Suzy Blok, algemeen & artistiek directeur Dansmakers Amsterdam

Erik Akkermans, voorzitter Dansmakers Amsterdam

Roger Dayala, penningmeester Dansmakers Amsterdam

Bestuursleden Dansmakers Amsterdam:

Liesbeth Bijvoet

Sandra Den Hamer

Jarrod Francisco

 

Teken de petitie >>>

Teken de petitie voor woensdag 12 oktober en deel hem breed!

overzicht nieuws