Open Call Residentie

NL / ENG

Dansmakers Amsterdam opent opnieuw zijn deuren voor innovatieve makers. Deze Open Call heeft als doel vier makers te selecteren voor onze residenties 2017 - 2018. Inschrijven kan tot 10 mei. Op 22 juni 2017 hoor je of je je plannen verder kunt toelichten tijdens een gesprek.

 

 

 

Over Dansmakers Amsterdam

Dansmakers Amsterdam is een internationaal dans productiehuis gevestigd in Amsterdam Noord. Onze belangrijkste taak is het ontwikkelen van nieuw choreografisch talent door ons te focussen op de begeleiding, productie en presentatie. Dansmakers Amsterdam is zowel werkplaats, productiehuis als podium: Dansmakers Podium. We richten ons op de nieuwe generatie hedendaagse, innovatieve choreografen, die de grenzen van de discipline verkennen en verleggen. Artistiek en algemeen directeur Suzy Blok brengt makers samen die betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen en een open blik hebben naar publiek en maatschappij. Dansmakers krijgen hier de kans zich te ontwikkelen tot kritische, autonome danskunstenaars met een eigen handtekening en met een onafhankelijke positie in de danswereld. Lees meer >>>.

 

 

De residentie

De residentie duurt 4 weken en vindt plaats tussen oktober 2017 en maart 2018. De resident krijgt artistiek advies en ondersteuning in de productie, publiciteit en promotie van het onderzoek. Dansmakers Amsterdam biedt zowel vóór als tijdens het proces professionele begeleiding en expertise en faciliteert een context waarmee de resident zich kan focussen op het onderzoek, het netwerk en de promotie. Wij bieden studioruimte, 2 publieke presentaties bij Dansmakers Podium en technische faciliteitenen. De resident ontvangt een bescheiden productie-budget om de fundamentele onkosten te dekken. 

 
Wij hechten groot belang aan de onderlinge het uitwisseling. We doelen hier op het uitwisselen van kennis, je praktijk, alsook het openen van het maakproces voor het publiek. We bieden dan ook een residentie aan telkens twee makers die parallel aan elkaar met hun crew in de studio werken en op die manier allerelie vormen van uitwisseling mogelijk maken. Tijdens de werkperiode bezoeken zij elkaars repetities en refelcteren niet alleen op hun eigen werk, maar ook op het proces van de anderen. Elke residentie eindigt met twee publieke avonden waar de twee makershun werk tijdens een double-bill presenteren op Dansmakers Podium. Met deze voorstellingen willen  we ontmoetingen met andere professionals, potentiële programmeurs en publiek faciliteren en de mogelijkheid verschaffen om op een informele en aantrekkelijke manier feedback te krijgen.
 
 
 

De Maker

-  Is innovatief, heeft grote ideeën en een innerlijke noodzaak om de resultaten van zijn ideeën met een publiek te delen 

-  Werkt vanuit het fysieke, zijn onderzoek vertrekt vanuit het lichaam en de beweging

-  Studeert af of is professioneel actief in de danswereld

-  Heeft een sterke band met Amsterdam of woont in Amsterdam (helaas kunnen we niet tegemoet komen in reiskosten of accomodatie) 

-  Is ambitieus in het bereiken van zijn/haar doelen

We zijn niet specifiek op zoek naar een bepaalde dansstijl - de uiteindelijke vorm van het onderzoek ligt verder open. Het onderzoek van de maker kan zich zowel binnen als op of net buiten de grenzen van de dansdiscipline bevinden, zolang de focus van het werk vertrekt vanuit het (bewegende) lichaam.  

 

 

De Procedure

Om aan te vragen gelieve maximaal een A4 in te sturen met daarin je idee, motivatie en noodzaak naar charlot@dansmakers.nl, met daarin ‘Open Call Dansmakers <je naam>’ in het onderwerp. Voeg in de bijlage je CV en  één video(link) van eerder werk. De inschrijving sluit op 10-05-2017. Op 22-06-2017 hoor je of je wel of niet bent uitgenodigd om je ideeën verder toe te lichten tijdens een gesprek. De gesrpekken vinden plaats tussen 26-06-2017 en 30-06-2017. Op 03-07-2017 worden de uiteindelijke residenten persoonlijk en online bekend gemaakt. 

overzicht nieuws