suzy_blok_-_dansmakers_amsterdam_2018.jpg


Meer over Save Space for Dance

Het gebouw in Noord waar Dansmakers Amsterdam, ISH, Cinedans en de DAT! De Amsterdamse Dans en Theaterschool in huizen dreigt verloren te gaan voor dans en cultuur. Meer achtergrond over het dreigend verlies lees je hieronder. Deze tekst werd geschreven naar aanleiding van de inspraak van Dansmakers Amsterdam / Suzy Blok op 27 februari 2019 in de gemeente comissie vergadering KDD (kunst democratisering & diversiteit). Volg ons op Facebook met #savespacefordance.


INSPRAAK commissie KDD

Dansmakers Amsterdam is een plek voor talentontwikkeling in de dans, en theater voor vele activiteiten uit de buurt. Sinds 2011 is Dansmakers huurder van het pand van Eigen Haard in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. We delen het gebouw met onze vaste medehuurders: de DAT!school (educatie dans & theater voor kinderen en jongeren), ISH (Urban dans), Cinedans festival en Tent (circus producent).

 

 

De plek is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve hub aan ’t IJ met de metro om de hoek. In het Hamerkwartier  worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Het strategisch huisvestingsplan Kunst en Cultuur, beschrijft dan ook dat er behoefte zal zijn aan een podium voor dans, theater en educatie in ditzelfde gebied.

Dansmakers doet dit nu al: Jonge makers, dansers, gezelschappen en andere culturele organisaties maken intensief gebruik van de faciliteiten. Het vervult ook een functie voor de buurt met lessen voor kinderen en jongeren en voorstellingen van en voor andere buurtorganisaties, zoals scholen en de Volksopera. Er komen jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers van alle leeftijden.

 

 

De stad heeft 6 ton geïnvesteerd in de rennovatie - waarmee er nu een prachtig geoutilleerd gebouw is met industriële uitstraling,  een theaterzaal, foyer, meerdere studio’s, kleedkamers en kantoorruimtes.

Na de subsidiekortingen door het AFK in 2016 kon Dansmakers niet meer de huur opbrengen. Gelukkig sprong de gemeente bij met een bijdrage in zowel 2017 als ook 2018. Hiermee is het gebouw behouden gebleven en konden we samen met de partners in de dans bouwen aan nieuwe plannen voor de toekomst. Zo hebben wij met nog 7 partners het Danswerfplan ontwikkeld – dit plan is echter in december afgewezen door het AFK. Dit brengt de exploitatie van het gebouw opnieuw in gevaar.

De grote stappen in samenwerking zetten wij onverminderd door met als doelstelling: een vitale werk- en presentatieplek die inclusief en divers is, een bruisend podium aan de Noordelijke IJ-oever. Een centrum waar Urban, hedendaagse dans, dans voor jongeren, cross-overs zich presenteren en waar kruisbestuivingen en wisselwerkingen tussen alle hybride vormen die momenteel in ontwikkeling zijn, actief worden gestimuleerd. Een plek waar jong en innovatief talent zich kan ontwikkelen, met een cultureel divers publiek, een educatieve poot en met een maatschappelijke betekenis. Naar deze stip aan de horizon in 2021 en vérder, werken we graag de komende jaren toe.

 

 

De noodkreten en steunbrieven van makers en gebruikers stromen binnen. Ook op social media wordt volop steun uitgesproken en berichten gedeeld. 

Dat deze plek nodig is blijkt niet alleen uit de brede steun vanuit de sector zelf, maar ook uit de verkenning van de Kunstraad waarin wordt verwezen naar de noodzaak om de plek in Noord voor de dans te behouden.

Vanaf 1 januari hebben wij de huur opgeschort en als er voor eind maart geen uitzicht is op een oplossing, als overbrugging naar de nieuwe kunstenplan periode, zijn wij genoodzaakt om de huur op te zeggen. De kunstenaars, scholieren en de medehuurders komen op straat en verliezen hun huis.

Daarmee gaat alles voor Amsterdam verloren: de eerdere investeringen, een locatie voor dans en een geweldige accommodatie in Noord met groot potentieel voor de toekomst.

Zowel gemeente, Stadsdeel, de eigenaar, danssector én de Kunstraad zijn het erover eens dat de plek behouden moet blijven voor de dans en cultuur.

 

 

 

Meer achtergrond via Cultureel Persbureau:

https://cultureelpersbureau.nl/2019/02/wat-is-dat-toch-met-de-danssector-in-amsterdam-weer-wordt-een-dansproductiehuis-van-subsidie-beroofd/

https://cultureelpersbureau.nl/2019/02/innovatie-in-de-dans-geef-jonge-makers-de-ruimte-en-je-krijgt-het/

overzicht nieuws