ijpodium_foto_vanaf_water.jpg


Dans sector Amsterdam werkt samen aan een toekomst in Noord

Door een opeenstapeling van weggevallen subsidies komt de talentontwikkeling in de dans in gevaar, en dreigt de locatie van Dansmakers Amsterdam aan het IJ te verdwijnen. De Amsterdamse danssector heeft de handen ineengeslagen om dat te voorkomen.

 

Dansmakers Amsterdam, Veem, Bau, Het Nationale Ballet, ICK Amsterdam, ISH, Danstheater Aya en de Academie voor Theater & Dans, AHK hebben gezamenlijk een plan geschreven om de locatie aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam Noord, dat nu nog wordt gerund door Dansmakers Amsterdam (DMA), voor de danssector in Amsterdam zeker te stellen. Naast deze kernpartners wordt dit plan mede ondersteund door Leine & Roebana, NB projects, Festival Why Not, Cinedans, DATschool, Julidans, HJS, Theater Bellevue, Theater Frascati en het Sandberg Instituut. En daarnaast ook door alle jonge makers die vertegenwoordigd worden door Veem, Bau en DMA.

 

De schrijvers van het plan vinden behoud van het pand essentieel voor de ontwikkeling van de dans in  Amsterdam scharen zich voluit achter het streven aan de locatie een brede invulling te geven.

Dansmakers Amsterdam kan na de subsidietoekenning voor 2017-2020 de kosten voor het in 2015 geheel gerenoveerde pand niet meer alleen dragen. Om verlies van het pand voor de dans te voorkomen heeft de gemeente voor 2017 tot onze blijdschap een incidentele huursubsidie toegekend. Aan dit subsidie is de opdracht aan Dansmakers Amsterdam verbonden om, onder begeleiding van Het Nationale Ballet, in september een businessplan te leveren voor de periode 2018-2020. Er ligt nu een plan waaruit samenwerking tussen de partners blijkt en waarin het beheer en de exploitatie van gebouw van DMA wordt overgedragen aan een gezamenlijke stichting van de alliantiepartners.

In dit gezamenlijke businessplan worden oplossingsrichtingen geschetst voor de toekomst, waarin het gebouw in Amsterdam-Noord plek gaat bieden aan een breed palet aan dans. Stip aan de horizon is een volwaardig Productiehuis voor dans en performance in het nieuwe Kunstenplan 2021-2024, breed gedragen door partners in het Amsterdamse dansveld. Met voldoende middelen en infrastructuur. Het streven is op termijn een hoofdstedelijk productiehuis met een nationale en internationale uitstraling en een brede visie op dans. Een centrum waar urban, modern, hedendaags en klassiek zich presenteren en waar kruisbestuiving en wisselwerkingen actief wordt gestimuleerd. Een bruisende plek waar jong en innovatief talent zich kan tonen en ontwikkelen.

 

Op weg daar naartoe worden de komende 3 jaren (2018 -2020) de volgende stappen gezet:

2018:

·         Dansmakers Podium krijgt een nieuwe naam: IJ-Podium. Een naam die openheid biedt voor andere partijen om zich in het gebouw te presenteren

·         Parallel hieraan wordt een plan ontwikkeld voor de pilot van het zogenoemde Productiehuis 2.0., waarvoor in de zomer van 2018 vanuit een nieuwe rechtspersoon een 2-jarige aanvraag wordt ingediend bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

·         De nieuwe organisatie en structuur van de beheerstichting van het IJ Podium wordt uitgewerkt.

2019/2020:

·         De pilot Productiehuis 2.0 treedt in werking

·         Het IJ-Podium wordt beheerd door een onafhankelijke stichting. De partners zijn gelijkwaardige gebruikers van het IJ-Podium.

·         Een coördinator draagt zorgt voor de planning en het verdere verhuur van het IJ-Podium door andere culturele organisaties en commerciële partijen.

 

Het plan wordt bekostigd door een toename van huurinkomsten, een verbeterde benutting van het gebouw door de danspartners, en een incidentele bijdrage van de gemeente voor 2018. Zo is er door de schrijvers van het plan het verzoek aan de Gemeente gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is dat dit bedrag via de Stimulerings Regeling Eigentijdse Dans kan terugvloeien naar de huur van de locatie. Voor 2019/2020 wordteen tweejarige subsidie bij het AFK voor de pilot van het productiehuis aangevraagd. Tevens wordt een innovatiesubsidie aangevraagd ten behoeve van het veranderproces en de ontwikkeling van het nieuwe model.

 

Zo wordt een positief en breed gedragen ontwikkelingsperspectief mogelijk gemaakt en blijft realisatie van een Productiehuis voor de Dans in Amsterdam een serieus vooruitzicht.

overzicht nieuws